TIGR
MPSS
TAIR
MIPS
 
 

AGI number:At1g14920
TIGR annotation:gibberellin response modulator (GAI) (RGA2) / gibberellin-responsive modulator
Data resource: NASCArrays
Normalisation: MAS5

 
Add gene (Agi number, Gene name, Bac locus):
Normalisation: MAS5
change to: MAS4
Data resource: NASCArrays
     change to: AtGenExpress